Campagna Amica è un’iniziativa italiana lanciata dall’associazione Coldiretti. Il suo scopo è sostenere e promuovere i produttori alimentari locali e i prodotti locali. L’idea alla base dell’iniziativa è quella di sostenere le aziende agricole rurali e i piccoli produttori in modo sostenibile, nonché di aumentare la consapevolezza e l’interesse dei consumatori per la qualità e i prodotti locali.
 
Campagna Amica egy olasz kezdeményezés, amelyet a Coldiretti szövetség indított el. Célja, hogy támogassa és népszerűsítse a helyi élelmiszertermelőket és a helyi termékeket. A kezdeményezés hátterében az áll, hogy fenntartható módon támogassa a vidéki gazdaságokat és a kistermelőket, valamint növelje a fogyasztók tudatosságát és érdeklődését a minőségi és helyi termékek iránt.