Daniela, esperta della Distilleria Giacomo Ceschia, ha presentato i processi di produzione della grappa alla delegazione di Békéscsaba, che ha ascoltato i dettagli con grande interesse. Durante la visita, Daniela ha spiegato nel dettaglio le fasi di produzione della grappa tradizionale, partendo dalla raccolta delle vinacce, che sono la materia prima della grappa, fino al processo di distillazione, durante il quale la grappa acquisisce il gusto e l’aroma caratteristici.

Daniela, a Distilleria Giacomo Ceschia szakértője, bemutatta a grappa előállítási folyamatait a Békéscsabai delegációnak, akik nagy érdeklődéssel hallgatták a részleteket. A látogatás során Daniela részletesen elmagyarázta a hagyományos grappa készítésének lépéseit, kezdve a szőlő törkölyének begyűjtésétől, amely a grappa alapanyaga, egészen a lepárlási folyamatig, amely során a grappa elnyeri jellegzetes ízét és aromáját.