Recentemente, una delegazione della Camera di Commercio di Gyor ha avuto un incontro significativo con Federalberghi Garda Veneto. Durante questo incontro, sono stati discussi vari temi di interesse reciproco riguardanti lo sviluppo turistico e le opportunità di collaborazione tra le due regioni. L’incontro ha rappresentato un’importante occasione per lo scambio di idee e per esplorare potenziali partenariati nel settore alberghiero e turistico.

A közelmúltban a Győri Kereskedelmi Kamara küldöttsége jelentős találkozót folytatott a Federalberghi Garda Venetoval. A találkozó során különböző, a két régió közötti turizmusfejlesztéssel és együttműködési lehetőségekkel kapcsolatos kölcsönös érdeklődésre számot tartó témák kerültek megvitatásra. A találkozó fontos lehetőség volt az eszmecserére és a lehetséges partnerségek feltárására a szálloda- és turisztikai ágazatban.