Il cibo in Italia è un vero e proprio patrimonio nazionale.
Attraverso il cibo si conoscono i territori, si imparano le tradizioni e il legame tra presente e passato.
Attraverso il cibo ci si nutre di buoni sapori e non si mangia per riempire la pancia.
Attraverso la scelta consapevole del cibo per la sua qualità e non per la sua quantità, si impara a valorizzare e rispettare la natura e gli animali.
Attraverso il cibo si gioisce da soli o in compagnia, perché in Italia la convivialità è uno status.
Attraverso il cibo magicamente si abbattono tutte le frontiere perché tutti possiamo “parlare” la stessa lingua.
 
Olaszországban az élelmiszer valóban nemzeti örökség.
Az ételeken keresztül megismerhetjük a területeket, megismerhetjük a hagyományokat és a jelen és a múlt közötti kapcsolatot.
Az ételeken keresztül az ember jó ízekkel táplálkozik, és nem azért eszik, hogy jóllakjon.
Az ételek tudatos megválasztásán keresztül az ember megtanulja értékelni és tisztelni a természetet és az állatokat.
Az ételeken keresztül az ember egyedül vagy társaságban örül, mert Olaszországban a társalgás állapot.
Az ételeken keresztül varázslatos módon minden határ leomlik, mert mindannyian ugyanazt a nyelvet beszélhetjük.
 
Food in Italy is truly a national heritage.
Through food one gets to know the territories one learns about traditions and the link between present and past.
Through food one is nourished with good flavours and doesn’t eat to fill one’s belly.
Through the conscious choice of food for its quality and not for its quantity, one learns to value and respect nature and animals.
Through food one rejoices alone or in company because in Italy conviviality is a status.
Through food magically all borders are broken down because we can all ‘speak’ the same language.