Il giorno dei Diplomi è giunto! Grazie di cuore a tutti i partecipanti per aver reso questo evento così speciale e significativo. È stato un privilegio incontrarvi e condividere con voi momenti di crescita e successo. Ognuno di voi ha contribuito con il proprio impegno e talento, dimostrando dedizione e determinazione nel perseguire i vostri obiettivi. Guardiamo con fiducia al futuro, sapendo che avete acquisito conoscenze preziose che vi guideranno verso nuove sfide e opportunità. Ci auguriamo di rivedervi presto per celebrare nuove vittorie e successi insieme. In bocca al lupo per tutto ciò che vi attende!

Elérkezett az érettségi napja! Nagyon köszönjük minden résztvevőnek, hogy különlegessé és tartalmassá tették ezt az eseményt. Megtiszteltetés volt találkozni Önnel, és megosztani veletek a növekedés és a siker pillanatait. Önök mindegyike hozzájárult elkötelezettségével és tehetségével, elhivatottságáról és elszántságáról a céljai elérésében. Bizakodva tekintünk a jövőbe, tudva, hogy értékes tudásra tett szert, amely új kihívások és lehetőségek felé kalauzol. Reméljük, hamarosan újra találkozunk, hogy együtt ünnepeljük az újabb győzelmeket és sikereket. Sok sikert mindenhez, ami rád vár!