I diplomi sono stati consegnati ai partecipanti dopo aver completato con successo la formazione. Questi documenti certificano ufficialmente che le persone hanno partecipato attivamente e completato il programma di formazione, dimostrando il loro impegno e perseveranza nell’apprendimento e nello sviluppo professionale. I diplomi non solo documentano le conoscenze e le competenze acquisite, ma riconoscono anche gli sforzi e la dedizione dei partecipanti. Questi diplomi non solo possono promuovere il loro avanzamento professionale, ma anche fornire loro la motivazione in termini di ulteriore apprendimento e sviluppo.

Az oklevek a képzés sikeres elvégzését követően kerültek átadásra az résztvevőknek. Ezek a dokumentumok hivatalosan igazolják, hogy az egyének aktívan részt vettek és teljesítették a képzési programot, bemutatva ezzel elkötelezettségüket és kitartásukat a tanulás és a szakmai fejlődés iránt. Az oklevelek nemcsak a szerzett tudást és készségeket dokumentálják, hanem elismerik a résztvevők erőfeszítéseit és elhivatottságát is. Ezek az oklevelek nem csupán szakmai előmenetelüket segíthetik elő, hanem motivációt is nyújtanak számukra a további tanulás és fejlődés terén.