L’incontro odierno tra il presidente Dott. Ferdinando Martignago e la delegazione del Centro di Formazione di Békéscsaba ha rappresentato un passo significativo verso il consolidamento di nuove e importanti collaborazioni. Durante la riunione, sono state esplorate opportunità e sinergie potenziali che potrebbero beneficiare entrambe le parti coinvolte.

Dr. Ferdinando Martignago elnök és a Békéscsabai Oktatási Központ delegációja mai találkozója jelentős lépést jelentett az új és fontos együttműködések megszilárdítása felé. A találkozó során feltárták azokat a lehetséges lehetőségeket és szinergiákat, amelyek mindkét érintett fél számára előnyösek lehetnek