La conclusione del programma Formazione Formatori rappresenta un momento di celebrazione e riflessione sul percorso formativo completato con successo. Durante questo periodo, abbiamo condiviso conoscenze, esperienze e strumenti essenziali per diventare formatori competenti e ispiratori. Le competenze acquisite non solo arricchiranno il nostro bagaglio professionale, ma favoriranno anche lo sviluppo continuo nel nostro campo. Ringraziamo tutti i partecipanti, i relatori e gli organizzatori per il loro impegno e contributo. Guardiamo con fiducia al futuro, consapevoli che il nostro ruolo di formatori avrà un impatto positivo sulle persone e sulle organizzazioni con cui collaboriamo.

A Trainer Training program lezárása az ünneplés pillanatát és a sikeresen teljesített képzési útról való elmélkedés pillanatát jelenti. Ezalatt az idő alatt alapvető ismereteket, tapasztalatokat és eszközöket osztottunk meg, hogy hozzáértő és inspiráló trénerekké válhassunk. Az elsajátított készségek nemcsak szakmai hátterünket gazdagítják, hanem szakterületünk folyamatos fejlődését is ösztönzik. Köszönjük minden résztvevőnek, előadónak és szervezőnek elkötelezettségét és közreműködését. Bizakodva tekintünk a jövőbe, tudatában annak, hogy oktatói szerepünk pozitív hatással lesz azokra az emberekre és szervezetekre, akikkel együttműködünk.