Stiamo iniziando un bellissimo programma di mobilità internazionale con la Camera di Commercio di Győr. Questo progetto mira a promuovere lo scambio culturale e professionale tra Italia e Ungheria, offrendo opportunità di crescita e sviluppo per giovani studenti e professionisti. Attraverso stage, visite aziendali e corsi di formazione, i partecipanti potranno acquisire competenze preziose, conoscere nuove realtà lavorative e ampliare i loro orizzonti internazionali. La collaborazione con la Camera di Commercio di Győr garantisce un’ampia rete di contatti e risorse, favorendo l’integrazione dei partecipanti nel tessuto economico locale. Questo programma non solo arricchisce il percorso formativo dei singoli, ma rafforza anche i legami tra le due regioni, promuovendo il dialogo e la cooperazione a livello europeo.

Csodálatos nemzetközi mobilitási programot indítunk a Győri Kereskedelmi Kamarával. A projekt célja, hogy elősegítse a kulturális és szakmai cserekapcsolatokat Olaszország és Magyarország között, növekedési és fejlődési lehetőségeket kínálva fiatal diákoknak és szakembereknek. Gyakornoki programokon, céglátogatásokon és képzéseken keresztül a résztvevők értékes készségekre tehetnek szert, megismerhetik az új munkavégzés valóságát és szélesíthetik nemzetközi látókörüket. A Győri Kereskedelmi Kamarával való együttműködés széles kapcsolati és erőforrás-hálózatot garantál, elősegítve a résztvevők beilleszkedését a helyi gazdasági szövetbe. Ez a program nemcsak az egyének oktatási útját gazdagítja, hanem a két régió közötti kapcsolatokat is erősíti, elősegítve az európai szintű párbeszédet és együttműködést.