Abbiamo partecipato alla conferenza finale del progetto HEAL-ALL finanziato da ERASMUS+, in cui sono stati presentati gli sviluppi del progetto di educazione al turismo sanitario in risposta ai cambiamenti nel turismo causati dall’epidemia di COVID.
 
La conferenza finale del progetto HEAL-ALL – KA2 Strategic Partnerships 2020-2023 si terrà il 23 agosto 2023 presso l’Università di Debrecen, Facoltà di Scienze della Salute, Nyíregyháza.
Dopo lo scoppio dell’epidemia COVID-19, è diventato sempre più chiaro che il turismo è uno dei settori più vulnerabili dell’economia. Anche l’istruzione universitaria deve seguire gli sviluppi che si stanno verificando nel settore con il rilancio dell’economia. Anche l’istruzione superiore deve essere preparata a questi cambiamenti, modernizzando i programmi di studio e offrendo ai nostri studenti un’esperienza diretta dei cambiamenti nelle abitudini quotidiane del turismo. Il progetto HEAL ALL mira a promuovere la cooperazione internazionale tra gli istituti di formazione sul turismo sanitario, a sviluppare programmi di studio comuni e a fornire agli studenti stage internazionali in cui possano acquisire esperienza lavorativa e competenze linguistiche. Al progetto partecipano due istituti di istruzione superiore: la Facoltà di Scienze della Salute dell’Università di Debrecen e la Facoltà dell’Università Sapientia Hungarian University of Transylvania di Miskolc. L’offerta formativa di entrambe le facoltà comprende il turismo e i suoi diversi settori. INNOVA North-Alföld Nonprofit Ltd. è il partner nazionale della cooperazione, mentre l’Associazione Marco Polo G.E.I.E. (Italia) è il partner estero.
I principali risultati del progetto sono un sito web per i tirocini all’estero, attraverso il quale gli studenti del settore turistico possono candidarsi per i tirocini all’estero, controllati dagli istituti di istruzione superiore, e lo sviluppo congiunto di programmi di studio, che comprende lo sviluppo congiunto di diverse materie e argomenti. Alcune di queste materie sono state sviluppate utilizzando la metodologia e-Twinning.
 

Részt vettünk az ERASMUS+ által finanszírozott HEAL-ALL projekt zárókonferenciáján, ahol bemutatták az egészségturizmus oktatásában a COVID járvány által a turizmusban okozott változásokra válaszul létrehozott projekt fejlesztéseit.

A HEAL-ALL projekt zárókonferenciája – KA2 Stratégiai Partnerségek 2020-2023 2023. augusztus 23-án kerül megrendezésre a Debreceni Egyetem Egészségtudományi Karán, Nyíregyházán. A COVID-19 járvány kitörése után egyre világosabbá vált, hogy a turizmus az egyik legsebezhetőbb ágazata a gazdaságnak. Az egyetemi oktatásnak is követnie kell a szektorban bekövetkező fejleményeket a gazdaság újjáéledésével együtt. A felsőoktatásnak is fel kell készülnie ezekre a változásokra, modernizálva a tanterveket, és a diákjainknak közvetlen tapasztalatot kell nyújtania a turizmus mindennapi szokásaiban bekövetkezett változásokról. A HEAL-ALL projekt célja a nemzetközi együttműködés előmozdítása az egészségturizmus oktatási intézményei között, közös tantervek kidolgozása és nemzetközi szakmai gyakorlatok biztosítása a diákok számára, ahol munkatapasztalatot és nyelvi készségeket szerezhetnek. A projektben két felsőoktatási intézmény vesz részt: a Debreceni Egyetem Egészségtudományi Kara és a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem miskolci kara. Mindkét kar képzési kínálata magában foglalja a turizmust és annak különböző ágazatait. Az INNOVA Észak-Alföld Nonprofit Kft. a nemzeti partner, míg az olasz Marco Polo G.E.I.E. Egyesület a külföldi partner. A projekt fő eredményei közé tartozik egy külföldi szakmai gyakorlatokat kínáló weboldal, amelyen keresztül a turizmus szakos hallgatók jelentkezhetnek a külföldi gyakorlatokra, amelyeket a felsőoktatási intézmények felügyelnek, valamint a közös tanterv fejlesztése, amely több tantárgy és téma közös kidolgozását foglalja magában. Néhány tantárgyat az e-Twinning módszertan alkalmazásával fejlesztettek ki.

 
 

4o